Räknat om MT / MTMTmedia.SE

VAD What STATiSTiK Statistics [STATS]

VAR
Where Wo dove
DOKAD hvor HOL kor где
MTmedia.SE < 0. intro? < Stats < index.html

NÄR When 1996 06.12.2023
VEM
Who
Martin Thörnquist


 

 

 

MTmedia.SE var 4.106.777 länkar:
3.363.378 interna + 743.399 externa.

42.232 filsidor: 23.951 länkade
interna + 18.281 externa,
9.535 bilder. [oktober 2015]
JÄMFöRELSEViS: malmo.se innehöll 37.803 sidor;
s1.malmo.se/search?utf8=%E2%9C%93&q=malmo
[26 november 2015
]

MTmedia.SE innehöll
Fler Länkar än svenskar, hemma och i utlandet.
Uppskattat 14.000.000 Länkar varav
10.905.616
interna + 3.094.384 externa.
Cirka 69.000 sidor varav 50.724 privata +

18.281
publika [februari 2016]
JÄMFöRELSEViS: malmo.se innehöll 31.539 sidor;
s1.malmo.se/search?utf8=%E2%9C%93&q=malmo
[6 juni 2016]

 

 

 

 

 


MT Media har budskapet att räkna med  

You can count on MT Media

HUR How Wie come Comment JAKiM
hvordan
HOGYAN korleis какой
Räknas MT av Media och Maskiner? [februari 2016]

Martin har hittills skapat / underhållt 50.724 privata sidor
[Sveriges största privata hemsida?]
+ 18.281 publika sidor
[flest / mest olika uppdragsgivare?
Artist, bostadsrättsföreningar, coach, danskonsult,
ekonomi, erotisk konst, eventbolag, finans- &
försäkringsmäklare, fotograf, galleri, idrottsförening,
illustratör, importbolag, konstnär / konstnärinna,
konstnärsgrupp, kontakt-improvisation, Landskaps-
guide, musiker, måleri, skola, sport-TV, stad, stat,
tecknare, transportfirma]
= 69.005 filsidor totalt.

  ALLMÄN STATiSTiK ?
BESöKAR-STATiSTiK ?
ANSiKTSBOK-BESöKARE
?

FrontPage FP RAPPO  RTER ?
iNTERN SiD-STATiSTiK ?

2004–2005, 2005–2007, 2007–2008,
2008–2009, 2004–2009, 2004–2010,
2004–2011, 2004–2012, 2004–2013,
2004–2014,
2004–2015 2004–2016.
JÄMFöRANDE STATiSTiK ?

PageMill iNNEHÅLL / RESURSER ?
ParaMeter PM RAPPORTER ?
PM DAGS-RAPPORT ?
PM TiM-RAPPORT ?
SÄRSKiLD STATiSTiK ?
 

Standard Statistics?
Visitor's Statistics?
Facebook Visitors?

Front Page FP Reports?
internal Page Statistics?
2004–2005, 2005–2007, 2007–2008,
2008–2009, 2004–2009, 2004–2010,
2004–2011, 2004–2012, 2004–2013,
2004–2014,
2004–2015 2004–2016.
Comparative Statistics?

Page Mill Content / Resources?
ParaMeter PM Reports?
PM Daily Report?
PM Hourly Report?
Special Statistics?

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962023] *Martin Thörnquist