MTMEDiA Copy  PRESENTERAR Presents Präsentiert presente présenter PRZEDSTAWiENiE

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi Arbetsversion av Specialarbetet PÅVERKAN genom bild och skrift, Malmö latinskola, S 3 C

VAR Where Wo dove Là où DOKAD MTmedia.SE < 6. PORTFOLiO < 6specialarbete < Paverkan6specialarbete.html
Slutgiltig version kan rekvireras från Martin Thörnquist

NÄR Whe Wann quando Quand PODCZAS 20 april Vårterminen 1993
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour UAKTUALNiONO 03.06.2023

VEM
Who Wer chi Chi KTóRZY
MARTiN THöRNQUiST [Malmö]
HANDLEDARE; Stellan Widholm [Falsterbo / Malmö] Johan Elmfeldt [Karlskrona / Ronneby / Lund / Malmö]


HUR How Wie come Comment JAKiM PÅVERKAN – vad är det?
Under en samhällskunskapslektion i höstas kom vi fram till att makt är det samma
som påverkan. kan man då bevisa motsatsen? Ett försök kommer åtminstone att
göras i kapitlen om politisk påverkan! Påverkan handlar om förändring och är en
ständig process som pågår inom varje människa. Enligt Edfeldt kan vi tala om två
grundläggande idéer om påverkan; DEN DYNAMiSKA DJUPPSYKOLOGiN "Den enda
verkliga påverkan åstadkommer man genom att "behandla" individerna på djupet
och på ett sådant sätt att förutsättningarna för det icke önskvärda beteendet
försvinner [s. 9]

Dess främste förespråkare; psykoanalytikern och nervläkaren Sigmund Freud.
Mot dessa står de så kallade BEHAViORiSTERNA eller beteendepsykologerna,
försvenskat. Dessa i sin tur menar att det beteende vi har, har vi lärt in i olika
sammanhang och därför bör varje liten beteendedel bero på den psykologiska
helheten, utan vi kan lära oss dem var för sig. Gentemot den förra teorin handlar
denna mycket mer om ytlig påverkan och begreppen medvetande och tänkande.

PÅVERKAN – hur funkar det?
Ofta kan man påverkas till et beslut utan att veta konsekvenserna förrän efteråt.
Det måste vi undvika och därför känner jag mig tvungen att på några sidor ta upp
de biologiska grunderna för olika påverkans och medvetandeprocesser.
"En smula påverkansfysiologi"! [s. 11–20].

PÅVERKAN – praktiska steg för övertygan [fritt efter Deepak Chopra]
1. Var ärlig & sanningsenlig; utan manipulation.
2. Vädja till det redan ansedda, håll religion / trossystem på egen kammare.
3. Var medveten om andras blinda fläckar och att de kan vara stängda i sinnet.
4. Övertyga genom förnuft, fast ta hänsyn till att känslor ofta ingår.
5. Gör så andra känns som de är rätt och bra i sig själv.


HUR How Wie come Comment JAKiM
iNNEHÅLLSFöRTECKNiNG

© Martin Thörnquist 20 april 1993. Specialarbetet Påverkan genom bild och skrift

MT MEDiANAViGATOR  0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962023] *Martin Thörnquist