MT Communicator

VAD What Was che cosa Ce qui MT FAMiLJ MT Family MT Familie MT famiglia MT famille
bestod under drygt 40 år av 4 relativt L å n g a, Smala och Mörka personer.

VAR Where Wo dove Là où MTmedia.SE < 5. @ Communicator < 5 @ RELATiON < 5familj.html

NÄR When Wann quando Quand UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour 23.02.2024

VEM
Who Wer chi Chi Martin Thörnquist @ FAMiLJEN

HUR How Wie come Comment Ordet familj har använts i svenskan sedan 1500-talets slut om människor som hör nära ihop, framför allt genom blodsband. Allra oftast menar vi föräldrar och deras barn. Men ordet brukas även om släktskap i till exempel djur- och växtriket. Ordet har sitt ursprung i Latinets familia. Där användes det från början om betjäningen i ett hus. Först om både slavar och fria. Senare mer allmänt om hela hushållet och dess undersåtar. Familia är nämligen bildat av famulus, tjänare. Betydelsen skiftade sedan till dagens. Men i italienskan förekommer fortfarande den äldre innebörden, där famiglia kan användas om personal. KÄLLOR: : / / Copywriterbyrån Concipio, Vardagmorgnar ger Concipio svenska ords historiska bakgrundsbetydelse. Gratisprenumerera.

VAD What Was
che
cosa
Ce qui

VAR Where Wo
dove
Là où

NÄR When Wann
quando Quand

HUR How Wie
come
Comment

NAMN FöDD BOENDE LEVNAD BOENDE-FORM RELATiON
Jan Thörnquist Kristianstad Malmö Fredag 3 december 1937
Morgonen Torsdag 1 oktober 2020.
gift sambo –> avliden
SE MiNNES-SiDA: Vittorio [utvidgad]
Biologisk pappa
Britt Thörnquist Helsingborg Malmö Måndag 16 februari 1948
Torsdag 19 februari 2022 klockan 13:30.
gift sambo –> änka –> avliden
SE MiNNES-SiDA: Britt [flera sidor]
Biologisk mamma
Martin Thörnquist Malmö Malmö Torsdag 16 maj 1974
klockan 17:50
förlovad sambo  –> separerad hyresvärd @ inneboende  + särbo Biologiskt egen
Björn Thörnquist –> Erdal Malmö Malmö Fredag 14 september 1979
klockan 14:40
gift sambo –> skild –>
särbo –> sambo
Biologisk bror

FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui
För att utveckla en effektiv kommunikation familjer emellan genom att verka efter till exempel boken 'Familj till 100 procent' av Stephen R. Covey; SE MT Media FX 5

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962024] *Martin Thörnquist