MT Communicator

VAD What Was che cosa Ce qui MT FAMiLJ MT Family MT Familie MT famiglia MT famille
består av 4 relativt L å n g a, Smala och Mörka personer.

VAR Where Wo dove Là où MTmedia.SE < 5. @ Communicator < 5 @ RELATiON < 5familj.html

NÄR When Wann quando Quand UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour 09.04.2021

VEM
Who Wer chi Chi Martin Thörnquist @ FAMiLJEN

HUR How Wie come Comment Ordet familj har använts i svenskan sedan 1500-talets slut om människor som hör nära ihop, framför allt genom blodsband. Allra oftast menar vi föräldrar och deras barn. Men ordet brukas även om släktskap i till exempel djur- och växtriket. Ordet har sitt ursprung i Latinets familia. Där användes det från början om betjäningen i ett hus. Först om både slavar och fria. Senare mer allmänt om hela hushållet och dess undersåtar. Familia är nämligen bildat av famulus, tjänare. Betydelsen skiftade sedan till dagens. Men i italienskan förekommer fortfarande den äldre innebörden, där famiglia kan användas om personal. KÄLLOR: ://Copywriterbyrån Concipio, Vardagmorgnar ger Concipio svenska ords historiska bakgrundsbetydelse. Gratisprenumerera.

VAD What Was che cosa Ce qui

VAR Where Wo dove Là où

NÄR When Wann quando Quand

HUR How Wie come Comment

NAMN FöDD BOR LEVNAD BOENDE RELATiON
Jan Thörnquist Kristianstad Malmö Fredag 3 december 1937
Morgonen Torsdag 1 oktober 2020
gift sambo –> avliden Biologisk pappa
Britt Thörnquist Helsingborg Malmö Måndag 16 februari 1948 gift sambo –> änka Biologisk mamma
Martin Thörnquist Malmö Malmö Torsdag 16 maj 1974
klockan 17:50
förlovad sambo  –> separerad hyresvärd @ inneboende ELiskling Biologisk egen
Björn Thörnquist –> Erdal Malmö Malmö Fredag 14 september 1979
klockan 14:40
gift sambo –> skild Biologisk bror

 

FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui För att utveckla en effektiv kommunikation familjer emellan genom att verka efter till exempel boken 'Familj till 100 procent' av Stephen R. Covey.

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962021] *Martin Thörnquist