MT MediaMT FX @ 5 kommunikation

VAD What Was che cosa Ce qui Media EFFEKT / Fx 5: Communicator

FöR VAD What for KOMMUNiCERANDE HÄLSA LYCKA VÄLGÅNG Communicative Health Happiness Wealth

MED HJÄLP AV VAD With Help from What Mit Hilfe von Was con aiuto da che cosa Avec l'aide de ce qui
Paradigm och principerfrån Stephen R. Covey / Att leva och verka till 100 procent med marknadsföring / reklam / info

VAR Where Wo dove Là où MTmedia.SE < 5 @ Communicator < mtfx5.html

NÄR When Wann quando Quand SKAPELSEBERÄTTELSE DAG 5: 'Gud' skapar alla vattenlevande djur och alla fåglar.
MT FX: Ta hänsyn till rörelsen genom både kommunikation och fysiska resor. En resdag. TiDSRYMD: Deccennium. MÅNAD:
Maj. VECKODAG: Fredag. DYGNSRYTM: 5:e timmen på dagen.
LiVS-CYKEL: 5.Flytta isär / skilja sig.
UPPDATERAD
Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour 09.04.2021
Always / All ways / Momently; Paradigm och Principer

HUR LÄNGE
For How Long FRÅN NU i EViGHETER From here to Eternity

VEM Who Wer chi Chi MARTiN THöRNQUiST och andra som vill.

HUR How Wie come Comment Läs och Lär enligt nedan
5:e nivån av omdöme – Socialt omdöme

Nu börjar vi vara uppmärksamma på världen omkring oss, vår relation till familjen, samhället, landet och grupper. Vi beslutar oss att skapa en harmonisk relation till andra, att förbättra sociala tillstånd och skapa
hälsa, kärlek och fred mellan människor. Det sociala omdömet är ett tecken på att vi blivit vuxna och inkluderar respekt för traditioner och framtidsplanering. Vårt sociala omdöme bör utvecklas genom hela livet.
CHAKRA: 5.Vishuddhi; HALS Throat; Kommunikation Communication. Att tala, göra sig hörd men även att lyssna och förstå. LJUSBLÅ: Light blue.
SYMBOL:
@. iNNEHÅLL: Kommunikation. FöRENKLA: Partner.

FEM S: 5 S;
1.Sortera [seiri] verktyg / material används på arbetsplatsen. Skilj nödvändigt / onödigt. 2.Systematisera [seiton] det som är nödvändigt så att det är lätt tillgängligt. Ge det given rätt plats, tag bort annat.
3.Städa alt. Skick [seiso] regelbundet. Liten städning varje dag. Större rengöring veckovis. 4.Standardisera [seiketsu] dagliga rutiner. Använd att-göra-listor för daglig vård av maskin / lokal. 5.Se till / Sköt om [shitsuke]
ordninghållande. Förbättra att-göra-listor steg för steg.
1.Sondera / Syna Inventering; markera åtgärder i anläggning; markera slöseri, släng. 2.Sortera Sortiment; Placering; Verktyg / hjälpmedel placeras på rätt plats och märks. 3.StartStädning; Initialrengöring; Anläggning
rengörs grundligt, dokumentera för att skapa rutiner. Foton för ny nivå. 4.Samma sätt / Rutiner; system för uppföljning så ny nivå upprätthålls. 5.Samlat styrd / Disciplin; Revisioner genomförs med engagerat Ledningsorgan.

SJU STEG / VÄGAR TiLL LYCKA 5:7
Önska vad Du vill, och Du ska finna att Du får vad Du behöver.
KOMMUNikATiONSFÄRDiGHETER: Lyssna aktivt och uppmärksamt. Var lyhörd för andras känslor. Var lyhörd gör egna känslor. Ge återkoppling och omformulera det talaren säger. Försök skapa tillit. Var öppen och ärlig.
Håll ögonkontakt. Var medveten om kroppsspråket. Var öppen för andras idéer och förslag. Uttryck Dina känslor. Tyck att det är OK med tystnad. Visa intresse för andra. Ställ öppna frågor. Inse att det finns mer än ett
svar. Fokusera på talaren [i stället för vad Du själv ska svara]. Sänd Jag-budskap [anklaga inte utan säg vad Du känner]. Uttryck Dig klart och tydligt [sänd inte dubbla budskap]. Låt andra prata utan att avbryta.
Var varken dominerande eller helt tyst på möten. Konfrontera problem i stället för människor.
LEDARSKAP: 5.TYDLiG: Kommunicera vision @ målbild. Prio. @ Slutagöralista. KvalitetsMagasinet.SE / sju-nycklar-till-ett-gott-ledarskap.

LYCKANS ANDLiGA LAG: 5. Avsikt / önskan; inneboende i varje avsikt och vilja är mekaniken för dess uppfyllelse.
Gör Lista av önskningar. Lita på att då saker inte verkar gå din väg, anledning finns.
UNDERVERK: Kolossen på Rhodos
NYTT UNDERVERK:
Machu Picchu ROMS KULLAR: Palatinen [Mons Palatinus] VÄRLDSHAV: Norra ishavet.

MÅ DET BÄSTA SKE VAD DET NU ÄN ÄR. [Helena Nizic] MTMedia EFFEKT / FX 0.1.2.3.4.5.6.7.