MT Communicator MT @ Relation index / incrément @ 2020

VAD What Was che cosa Ce qui
'Om allting är relativt så är relationer det mest relativa som finns."
Här är MT redo att visa några av de ytligaste släkt- / familje-
band och kanske mest djupt trängande vänskaperna.

VAR Where Wo dove Là où MTmedia.SE < 5. @ Communicator < 5 @ RELATiON < index.html

NÄR When Wann quando Quand UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour 09.04.2021

ViLKA Whom Welchen chiunque à Qui KTóREGO hvem som KiNET hvem som которого
VÄNNER Friends Freunde amici Amis PRZYJACiELE

SLÄKTiNGAR
Relatives Verwandtschaft relazione

FAMiLJ
Family Familie famiglia

VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто
DÅLiGT SAMVETE / [KONTAKTER ATT KONTAKTA SÅ SNART SOM MöJLiGT]
Contacts to Contact as Soon as Possible; Piotr, PaulaFilipina, China Pauliner KAMRAT,
iNDRA i ESTLAND, Maria HELLO, Karlbergskan, Paula Nun, Kajsa Stina, Tanja S-H, Jodie.....

HUR How Wie come Comment
För att visa att Du är en kommunikativ människa och inte maskin / robot och därmed undvika
direkta sökrobotars maskinella elektroniska massutskick [SPAM] separeras @ från adresserna.
Dessutom har 4.257 MailTo: tagits bort från 881 av MT Medias 2.299 sidor [25 november 2006]


MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4!
@5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962021] *Martin Thörnquist