MTMEDiA Community AKADEMiSERAR !

VAD What Was che cosa MT-AKADEMiEN / MT-AKADEMiN / MTakademien / MTakademin /
AkedemiLista / AkademiListor / Guide till akademier / akademiker

MT Academy MT Akademie mt accademia

VAR Where Wo dove MTmedia.SE < 4.Community! < 4akademi < g4akademier.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 08.04.2021

VEM Who Wer chi MARTiN THöRNQUiST, AKADEMiKER, AKADEMiSERAR !

HUR How Wie come 4 akademier [anno 2012] 11 akademier [anno 2014] 13 akademier [anno 2016] 21 akademier [anno 2018] som börjar på bokstaven G !
SE ALLA AKADEMiER:
A + B + C + D + E + F + G + H + i + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X Y Z + Å Ä + Ö

G

Galleria dell'Accademia, Florens, Italien

Game Start Up Academy

Gastronomiska Akademien / Gastronomin '[s]kall värna om och verka den gastronomiska kulturens och gastronomins utveckling i vårt land. [...] Akademien bildades den 6 november 1958 på initiativ av Sten Broman, Fritiof Nilsson Piraten och Tore Wretman. I de inledande diskussionerna fanns också Povel Ramel med." Matskribenten Märit 'Hiram" Huldt blev mot Sten Bromans vilja invald som första kvinna i akademien 1983. Gourmandisens särskilda helgon Sankt Martin av Tours [MT] biskop vid slutet av 300-talet är Gastronomins skyddspatron

Gastronomiska Akademiens Vänner Bildat på initiativ av Gastronomiska Akademien 1990 som ett ekonomiskt och opinionsmässigt stöd till Akademien. Arrangemang för medlemmarna på olika kulinariska teman; • Matlagningskurser i den högre skolan • Vin- och matprovningar • Studieresor i Sverige och utlandet • Restaurang- och utställningsbesök • Seminarier och årsmöten med kulinarisk touch

Gastronomiska Sällskapet Marmiterna Martin Thörnquist deltagande

Gesundheit-Akademie

GLASAKADEMiN Svenskt glas

GLASSAKAKADEMiN Facebook Börringegatan 5 A, SE-217 72 Malmö

Glittervingsakademin

Google Digitalakademin / Google Digital Academy digitalakademin.withgoogle.com

Gothenburg Music Academy

Gourmetakademien.SE

Gracie Jiu-Jitsu Academy

Grythytte Akademi Facebook

GRÄSROTSAKADEMiN

Guldblicksakademien

Guldskriftsakademien

Gustibus Wine & Spirit Academy
 

ViLKA Whom Welchen chiunque öVER 540 AKADEMiER More Than 540 Academies
A + B + C + D + E + F + G + H + i + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X Y Z + Å Ä + Ö
SE ÄVEN: 'AKADEMi" ! 9 ½ AKADEMiSKA ORD OCH UTTRYCK ! + 60-tal AKADEMiKER ! See also: 'Academy"! + About 60 Academicians!

FöRSLAG PÅ FLER AKADEMiER / AKADEMiKER ? SKRiV GÄRNA ViA FORMULÄR

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962021] *Martin Thörnquist