MTMEDiA Community AKADEMiSERAR !

VAD What Was che cosa MT AKADEMiSKA UTTRYCK MT Academy Expressions MT Akademie mt accademia

VAR Where Wo dove MTmedia.SE < 4.Community! < 4akademi < 4akademiord.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 08.04.2021

VEM Who Wer chi Martin Thörnquist + akademiker

HUR How Wie come 9 ½ AKADEMiSKA ORD OCH UTTRYCK !

AKADEMi Samfund med vetenskapligt / konstnärligt syfte eller högre Läroanstalt

AKADEMiKER Universitets- eller högskoleutbildad person; akademiledamot

AKADEMiSK EXAMEN Examen Avlagd vid universitet

AKADEMiSK FRÅGA Uteslutande teoretiskt spörsmål

AKADEMiSK KONST Se AKADEMiSM nedan!

AKADEMiSK KVART [AK eller AQ] används av svenska universitet som kvarten mellan hel timme och utsatt tid för en föreläsning eller Lektions början. Kvarten började användas förr i tiden, när man förlitade sig på kyrkklockors slag varje hel timme, och man hade en kvart på sig att infinna sig till föreläsningen. i Uppsala avskaffades akademisk kvart officiellt 1982 av rektor Hans H:son Holmdahl, men har trots detta Levt kvar även vid detta Lärosäte. Akademisk kvart finns i varierande grad vid andra Lärosäten, särskilt sådana där Lärosätet är spritt över ett större område vilket gör kvarten nödvändig för att hinna ta sig mellan olika byggnader, i studentlivet i Uppsala och Lund förekommer även dubbelkvart [DK eller DQ], vilket är den halvtimme mellan hel timme och utsatt tid då festen eller dylikt börjar. Under denna halvtimme minglas det samt kan gästerna söka reda på sina bordsplatser. Den officiella meningen med dubbel kvart är dock att gästerna ska finnas till värdens disposition vid det på dubbel kvart utsatta klockslaget. För det fall att man vid de äldre Lärosätena vill att något ska begynna prick på klockslaget anges tiden som "prick', till exempel 'klockan 14 prick'.

AKADEMiSK RiDKONST ursprung från tider då man använde hästar i krig. Hästen görs så smidig och rörlig som möjligt. Se AkademiskRidkonst.se
SE ÄVEN: CarinaEriksson.NU

AKADEMiSM eller AKADEMiSK KONST begreppen används om konst i en hävdvunnen, ofta realistisk tradition, som utmärks av perfektionism i teckning och övriga tekniker. På 1800-talet blev målarakademierna centra för opposition mot de nya rörelser i konsten, vilket ledde till att akademisk konst idag allmänt har klang av konservatism och fantasilöshet.

AKADEMiST Medlem eller anhängare av akademi i äldre tid

://Svenska Akademiens OrdLista ://Wikipedia MED FLERA KÄLLOR

ViLKA Whom Welchen chiunque öVER 540 AKADEMiER More Than 540 Academies
A + B + C + D + E + F + G + H + i + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X Y Z + Å Ä + Ö
SE ÄVEN: 'AKADEMi" ! 9 ½ AKADEMiSKA ORD OCH UTTRYCK ! + 60-tal AKADEMiKER ! See also: 'Academy"! + About 60 Academicians!

FöRSLAG PÅ FLER AKADEMiER / AKADEMiKER ? SKRiV GÄRNA ViA FORMULÄR

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962021] *Martin Thörnquist