MT MEDiA SVENSK iNTRODUKTiON? VAR: MTmedia.SE < 0.MT intro? < introsvenska00.html NÄR: UPPDATERAD; 21.03.2023


VEM: MARTiN THöRNQUiST HUR: SVENSKA English Deutsch italiano Français POLSKi Dansk MAGYAR norsk RUSSKiJ Suomeksi Español

UTVECKLiNG VECKOViS
VAD DU SER = VAD DU FÅR
KOMMUNiKATiON

iNFORMATiON
SAMTAL
FiLOSOFi

OMGiVNiNGAR
PSYKOLOGi
iCKE-VÅLD

SEXUALiTET
VETENSKAP
PERSONLiGHET

[HAKKLAMMER]
KREATiVT SKAPANDE
MENTAL FRiD

LUGN OCH RO
TYSTNAD

Detta är en internetionell utgåva.
iNGET 'UNDER KONSTRUKTiON'
iNTE MÅNGA MEDiER
iNGA SAMSPELSLEKAR

iNGA ANNONSER
iNGET TJATTRANDE
iNGEN PARTiPOLiTiK

iNGET VÄDER
iNGEN RELiGiON
iNGET VÅLD

iNGEN BARNPORNOGRAFi
iNGEN POPULÄRVETENSKAP
iNGET BYRÅKRATiSKT KRÅNGEL

iNGA PARENTESER
iNGA UPPHOVSRÄTTSLiGA STöLDER
iNGET FYSiSKT KRiG

iNGEN STRESS
iNGA OLJUD

Detta är ingen mediebluff.

SE ÄVEN See also Sehen Sie auch Vedere anche HETT ELLER iNTE / MER ELLER MiNDRE / PÅ ELLER AV / TV-LEK

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962018] *Martin Thörnquist