MT MEDiA iNTRODUKCJA PO POLSKU ? DOKAD: MTmedia.SE < 0.MT intro? < intropolski00.html PODCZAS: UAKTUALNiONO; 19.02.2024


KTóRZY: [TEAUMACZENiE: Danuta Bernhard JAKiM: SVENSKA English Deutsch italiano Français POLSKi Dansk MAGYAR norsk RUSSKiJ Suomeksi Español

Tydzien po tygodniu
Co w
idzisz = co dostaniesz
Komun
ikacja
informacja
Rozmowy
F
ilozofia
Srodow
isko
Psycholog
ia
Zadnego–gwaltu
Seksual
izm
Nauka
Osobowosc
[Naw
iasy kwadratowe]
Kreatywna twórczosc
Spokój umyslu
Sw
iety spokój
C
isza

To jest wersja
m
iedzynarodowa.
Zadnego konstruowania
Zadnych mult
imediów
Zadnych g
ier zespolowych
Zadnych ogloszen
Zadnego gledzen
ia
Zadnej pol
ityki
Zadnej pogody
Zadnej rel
igii
Zadnej przemocy
Zadnej pornograf
ii dzieciecej
N
ic popularno naukowego
Zadnej b
iurokracji
Zadnych naw
iasów
Zadnych kradz
iezy praw autorskich
Zadnej f
izycznej wojny
Zadnego stresu
Zadnych halasów

To n
ie jest
med
ialne oszustwo.

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962024] *Martin Thörnquist