MT ÄR iNDELAT i 7 HUVUDOMRÅDEN

Jahka: UPPDATERAD; 14.04.2021Kuinka: MENY MED OMRÅDESSYMBOL NEDERST PÅ SiDORNA


SVENSKA

English
Deutsch
italiano
Français

POLSKi

Dansk
MAGYAR
norsk
RUSSKiJ
Suomeksi
Español

1MEDiA Faktinen firma [&]
Juoni - ita Martin Thörnquist [*] 2Martin Thörnquist
3Aesthetic Esteettinen Manifesti [~]
Aineisto ja Vihjailla [!] 4Community
5Communicator Digitaali kosiskella jkta [@]
imago [¤] Kirjoitus [©] Komposition [%] 6Bild Text Layout
7Web iNTERNET / Jäsentenvälinen vihjailla [#]

FANN Ni NÅGON FELANDE LÄNK ?

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962021] *Martin Thörnquist