MTMEDiA Community

VAD: Martin TiD ! What: Martin Time! Was: Martin Zeit! che cosa: Martini pausa!

VAR: MTmedia.SE < 4.Community! < 4tid.html NÄR: UPPDATERAD; 06.05.2021

HUR:
FöRUTOM 'RUM' SÅ ÄR 'TiD' NÅGOT AV DET MEST ELEMENTÄRA i UNiVERSUM DET ViLL SÄGA ETT PAR AV DE DiMENSiONER JAG HÄR ViLL GE MiTT / ANDRAS 'ASPEKTSEENDE' PÅ. EFTERSOM TiDEN KAN SÄGAS VARA EN FöRLÄNGNiNG / REPRESENTERA RUMMET ÄR NÅGOT AV DET MEST NATURTLiGA OCH SAMHÄLLS-GENOMGRiPANDE SOM HÄNT i TiDSHÄNSEENDE DEN DiGiTALA REVOLUTiONEN DÄR ALLT OCH ALLA KAN BEFiNNA SiG NÄRMAST SAMTiDiGT, SÅSOM ViA iNTERNET.

ATT TiDEN ÄNDÅ HAR VARiT OLiKA PÅ OLiKA PLATSER ÄR NÅGOT SOM TYDLiGAST NiCOLAS NEGROPONTE ÅSKÅDLiGGJORT GENOM SAMMA TiD PÅ ALLA PLATSER-iDÉN; SOM SEDERMERA GESTALTATS GENOM SWATCH BEAT / iNTERNET TiME / BiEL MEAN TiME.

EFTERSOM UTVECKLiNGEN i DE FLESTA AVSEENDEN GÅTT SNABBARE, OM ÄN ÅT OLiKA HÅLL, PÅ GOTT OCH ONT, SÅ HAR TiDEN i TiLL EXEMPEL SVERiGE, ALLT MER ENATS. SÅ SENT SOM UNDER 1900-TALET LÄR FOLK HA BEHÖVT STÄLLA OM SiNA KLOCKOR PÅ TiLL EXEMPEL TÅG MELLAN STOCKHOLM OCH MALMö MEN ÄVEN MELLAN BETYDLiGT MiNDRE ORTER. VÄRLDEN ÄR HELT ENKELT, ELLER RÄTTARE SKRiVET RÄTT KOMPLiCERAT iNDELAD i TiDSZONER MED MiNUTER OCH SEKUNDER.

En t
idszon var, och är i det närmaste fortfarande, ett geografiskt område eller zon med samma tid där alla korrekta klockor / mätare av tid är samtida / synkroniserade. Om jordklotets 360° uppdelas i 24 timmar blir varje tidszon 360° / 24 = 15°. Av praktiska skäl följer dock inte tidszonerna denna matematiska indelning, istället är det statS- eller delstatsgränser som avgör var en tidszon börjar och slutar.

Sedan äldsta tid användes normen 'soltid' varvid varje MERiDiAN utgjorde sin egen tidszon och varje latitudinell förflyttning krävde en omställning av klockan. Med de snabbare förflyttningarna som med JÄRNVÄGEN blev vanliga på 1800-talet infördes 'normaltid' för ett helt LAND eller del av land. Dessa normaltider sattes i de flesta fall till soltiden vid meridianer på ett jämnt 15-tal grader från Greenwich.

T
idszonen på GREENWiCH-MERiDiANEN kallas Greenwich Mean Time [GMT] och är den normaltid som används i Storbritannien. För vetenskapligt bruk används numera istället namnet Universal Coordinated Time [UTC]. Svensk normaltid [SNT] är en tidszon som överensstämmer med soltiden exakt 15 grader öster om Greenwich, och är detsamma som tidszonerna Central European Time tid [CET] eller Mellaneuropeisk tid [MET].

Syftet med SOMMART
iDeN är att ta vara på dygnets ljusa tider bättre men var framförallt en ekonomisk / politisk fråga som skulle spara elektricitet åt industrin, något som senare har kunnat göras eller inte behövt / kunnat / påverkats till den grad som tidigare gjort sig gällande. Sommartid har av framsynt centerpolitiker i motion till Sveriges Riksdag begärts avskaffad vilket ännu [2013] inte hänt.

KÄLLOR; MTmedia.SE, Official Universal World Wide Web Time, Susning.nu, Svenska Akademins OrdLista, TiDSZONER, Vad varje svensk bör veta MED FLERA

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962021] *Martin Thörnquist