MTCommunicator

VAD What Was che cosa Ce qui 50-TAL FOLK @ MEDiA

VAR Where Wo dove Là où MTmedia.SE < 5. @ Communicator < 5 WORK < 5media.html

NÄR When Wann quando Quand UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour 24.11.2023


VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто Martin Thörnquist och andra medierade

HUR
How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой
Framtidshuset | New Era Art | Sydsvenska Dagbladet Snällposten | ViOMA

@
MT Media
Martin Thörnquist, Estetisk SamhällsKommunikatör
KONTAKTA GENOM FORMULÄR [ @ @ @ @ @ ]

@
ANNONSBYRÅN i LUND
Tobias Leander Lindahl, Layoutare
2LK.se  [ @ @ @ @ ]

@
CEANLO
Cecilia Löfberg, ekonom
CELEMi [ @ ] –> NiGHT TiME [ @ 2004–] –> CEANLO [ @ 2005–2009]

@
DiGiTAL MAGiC –> FX DEV
Jonas Karlsson, digital magiker  [ @ @ @ @ ]

@
DiGiTAL TV-PRODUKTiON
Patrik Caesar, igångsättare [ @ @ @ @ ]

@
DOTZERO.SE
Ulrika Wennerberg, projektledare [ @ @ ]

@
EDiSON
Charlotte Brenner, internetskribent  [ @ @ @ @ ]

@
ENTERPRiSE ADVERTiSiNG –> DOTZERO.SE
Per Frejd, vd  [ @ @ @ @ ]
Catarina Nordlander [ @ @ @ @ ]
KyokoHilding, originalare [ @ @ @ @ ]
Stefan Deleuran Mumm, ad  [ @ @ @ @ ]
Ulrika Wennerberg, projektledare  [ @ @ @ @ @ ]

@
FESTiVALFORUM –> METRO
Pernilla Schoug, projektledare [ @ @ @]

MTCommunicator FOLK @ MEDiA

Framtidshuset | New Era Art | SDS | ViOMA | ^

@
FRAMFAB
Ana-Luisa Viegas–Ribeiro, grafiker
REFLEX [ @ @]

Peter Nyrell, idégivare
> Crossmedia Senior Art Director
FRAMFAB [ @ @ @ ]
> PeterNyrell.SE  [ @ @ @ @]

@
FRAMTiDSHUSET
Digital TV–produktion
Patrik Caesar, igångsättare [ @ @ @ @ ]

Malmö Hacker Akademi
Jonas Karlsson, projektledare –> FX Development [ @ @ @ @ @ ]

@
HiMLEN
Helene Granqvist, filmgörare [ @ @ @ @ ]

@
KONSTFACK
Charlotte Sennersten, Data- och konstvetare, Konstfack [ @ @ ]


@
MALMÖ HACKER AKADEMi
Jonas Karlsson, projektledare
FX Development [ @ @ @ ]

@
MALMöTiDNiNGEN [ @ @ ]

@
MBA RECORDS
Marcin Brycki [ @ DECEMBER 2004–]

@
NiGHT TiME
Cecilia Löfberg, projektledare
[ @ 2005]

@
GRöNA VERKET
> Rundegren.com
Anders Rundegren [ @ @ @ @ ]

@
HULTSFRED & MUSiCLiNK
Christoffer Berggren [ @ @ @ ]

@
iLONA
Maria Lindberg, illustratör och tecknare [ @ @ @ @ @ ]

@
LOONYTECH
Alain Bonneau [HALVNY]
Henrik Nord [HALV-NY]
Dan Santos [HALV-NY]

@
LOLLiPOP

@
Mia Hagman, specialiserad allmänreporter
miagic @ hotmail.com [GANSKA NY]

MTCommunicator FOLK @ MEDiA

Framtidshuset | New Era Art | SDS | ViOMA | ^

@
NEW ERA ART
henrik @ nea.se [ @ ] rymdpojke @ nea.se [ @ ]
Markus Clemmedson Osterlin [ @ @ @ ]

@
OH DESiGN
Henrik Jönsson [@ @ ]

@
OKTOBER
Per / Björn Ericsson [ @ @ @ ]

@
PartyMan
Sam Persson, illustratör [NY december 2000]
preppy75 @ hotmail.com

@
Party i Sverige AB

Katarina Byström [NY januari 2002]

@
PASSAGEN

@
PROGRAM 1

@
PROJEKT PARKGATAN
Rickard Schiecke dadelen @ hotmail.com [ @ @ ]

@
R E F L E X
Johan Engström
Olof Odier
Therese Severinsen
Michael Åman

@
REPROTYPE [ @ ]

@
RESUMÉ [ @ @ @ @ ]

@
RLViSiON
Rodrigo Perez RLvision.COM
Tomi Biloglav
home2.swipnet.se / ~w–27185 /
Mobiltele 0707 485321 [Godkänt 23 oktober 1998]

@
RYDE GRAPHiCA
Karim Ryde
[ @ @ @ ]

@
ScandVision MediaHouse
Kalle Shew Scandvision.se


MTCommunicator FOLK @ MEDiA

Framtidshuset | New Era Art | SDS | ViOMA | ^

@
SYDSVENSKAN
Allmänt sydsvenskan @ sydsvenskan.se
iNTERNET hermod @ sydsvenskan.se
Marika Gustafsson micki_gustafsson @ hotmail.com
Per T Ohlsson per.t.ohlsson @ sydsvenskan.se

@
SiGRAPH
Mats Alexandersson 99 @ hotmail.com

@
SiLiCON GRAPHiCS
Mikael de Sousa Mestre mikaelm @ gothenburg.sgi.com

@
SLiTZ
red @ slitz.se
Mats Drougge mats.drougge @ slitz.se

@
SPELL ANiMATiON
Dan Santos spell1 @ hotmail.com

spell.animation @ engelholm.se

@
SVENSKA ELEKTRiKERFöRBUNDET
Nicklas Tempel, webbsamordnare nicklas.tempel.fk @ sef.com

@
TV / / MALMö
Marcus Johansson tv-idiot @ hotmail.com

@
TWiNRAY OF LiGHT
Daniel Silwerfeldt twinray @ algonet.se

@
UPSiDE STUDiOS
Oscar Wemmert Upsidestudios.se


MTCommunicator FOLK @ MEDiA

Framtidshuset | New Era Art | SDS | ViOMA | ^

@
ViOMA
Nicolai Wadström [ @ @ @ @ @ ]
Mats Alexandersson [ @ @ @ @ ]
Johan Eklund  [ @ @ @ ]
Patrik Falk  [ @ @ ]
Hampus Hedberg–Hankell  [ @ @ ]
Claes Ramel [ @ @ ]

@
WEBDEV
Oliver Neuhäuser, nätadministratör [ @ ]

@
öSTERLiN BiLDTEKNiK
Markus Clemmedson, tecknare [ @ @ @ ]

@
öSTRA GREViE FOLKHöGSKOLA [ @ ]

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962017] *Martin Thörnquist