MT Communicator

VAD What Was che cosa Ce qui MT @ School index / incrément @ 2019

 

VAR Where Wo dove Là où MTmedia.SE < 5. @ Communicator < 5 @ SCHOOL < index.html

NÄR When Wann quando Quand UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour 09.04.2021


ViLKA Whom Welchen chiunque à Qui KTóREGO hvem som KiNET hvem som которого
LÄRARE Teachers Lehrer maestri Proffeseurs NAUCZYCiELE

ELEVER Students Schüler studenti Étudiants UCNiOWiE / STUDECi

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой
För att visa att Du är en kommunikativ människa och inte maskin / robot och därmed undvika
direkta sökrobotars maskinella elektroniska massutskick [SPAM] separeras @ från adresserna.
Dessutom har 4.257 MailTo: tagits bort från 881 av MT Medias 2.299 sidor [25 november 2006]

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962021] *Martin Thörnquist