MT Communicator MT @ MSN index / incrément @ 2019

VAD What Was che cosa Ce qui MicroSoft Network

VAR Where Wo dove Là où MTmedia.SE < 5. @ Communicator < 5 @ MSN < index.html

NÄR When Wann quando Quand UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour 09.04.2021

ViLKA Whom Welchen chiunque à Qui KTóREGO hvem som KiNET hvem som которого

FAMiLJ Family Familie

KOLLEGOR Collegues Kollegen

VÄNNER Friends Freunde

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой
För att visa att Du är en kommunikativ människa och inte maskin / robot och därmed undvika
direkta sökrobotars maskinella elektroniska massutskick [SPAM] separeras @ från adresserna.
Dessutom har 4.257 MailTo: tagits bort från 881 av MT Medias 2.299 sidor [25 november 2006]

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962021] *Martin Thörnquist