MTMEDiAAesthetic PRESENTERAR Presents Präsentiert presente

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото~рый
MT~ism
LYCKA Happiness Glück Felicità Bonheur SZCZESCiE Hapines Lykke BOLDOGSÁG Lykke

TOMHET eMpTyness Leere Vuoto Vide PUSTKA MTnes tomhed üRESSÉG tomhet


VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где MTmedia.SE < 3 ~ Aesthetic < 3mtism.html

NÄR When Wann UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert 12.06.2024

VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто GRUNDARE: Martin Thörnquist...
KONTAKTA MT MEDiERAD MT MediaTed SKRiV i GÄSTBOK ViA FORMULÄR

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой Martin Tipsar:
0. Glädj Dig, odla optimism och framåtanda. Se även; 0.MT intro?
1. Var Företagsam & Sträva efter att uppnå Dina mål. Se även;
1.MT & Company
2. Ta vara på Din personlighet och gör snälla saker. Se även;
2.MT Vitae*
3. Praktisera Andlighet, Kultur, Lugn meditativ mångfacetterad måttfull religion. Se även;
3.MT~Aesthetic
4. Ta hand om Din och samhällets kropp.
Se även; 4.MT Community!
5. Res, Kommunicera och Vårda sociala relationer. Se även;
5.MT @ Communicator
6. Skapa och var kreativ. Se även;
6.MT Portfolio 6¤©%
7. Utveckla strategier för att klara av svårigheter. Se även;
7.MT # Web
8. Lär Dig att Förlåta det Du inte kan ändra på. Se även;
8.MT Work $
9. Uttryck Tacksamhet och bjud igen. Se även;
9.£ MT artwork
10. Njut av Livets glädjeämnen. Se även;
10.MT Pleasure €

Råden inspirerade av 'The How of Happiness" av Sonja Lyubomirsky.

FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT til kva почему
ESTETiK Aesthetic Ästhetik estetica Esthétique ESTEYKA Æstetisk ESZTÉTiKA estetisk эстетика Esteettinen Estética Αισθητική

MT är Du ~

Du vet att Du är MT nära ~

Hoppas Du tycker om MT ~

Kärleksfull nyfikenhet ~ Leker vidare

Du är MT ~

MT närmar sig Dig ~

Du Lär uppskatta MT ~

Upplev det MT gjort ~

 

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото~рый
VÄRDE~MTism Value~MTism

FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT til kva почему
ESTETiK Aesthetic Ästhetik estetica Esthétique ESTEYKA Æstetisk ESZTÉTiKA estetisk эстетика Esteettinen Estética Αισθητική

Värdera mera ~ detta ger ett mervärde.

Värdesätt allt ~ allt har ett pris / värde.

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой
Uppskatta / uppge / utge någon / någots kvalitet ~ Livets
innehåll / ytor och hur det kan ökas på kort / längre sikt......

A~kupa / ~krav / ~knivsegg / ~klan / ~kast / ~kartell / ~kalender
Ange Dig själv och hur bra Du mår
0 ~ inte alls ~ vet inte
1 ~ ensamt olycklig Etter värre

2 ~ tråkigt tvåsam

3 ~ träffsäkert trevlig

4 ~ framåt fyrkantigt inrutat

5 ~ femfaldigt kommunikativ

6 ~ sexuell och / eller skapande

7 ~ nästan allt ovan

8 ~ en fråga för evigheten

9 ~ njutningsfyllt fulländat

B~kupa / ~krav / ~knivsegg / ~klan / ~kast / ~kartell / ~kalender
Ange Dig själv och hur mycket Ditt liv är värt
0 ~ inget alls ~ vet inte
1 ~ jag kan producera värde men är själv litet värd

2 ~ jag är mycket värd

3 ~ i mina och andras betraktelser

4 ~ i samhällsrollen som jag bär

5 ~ mest i kommunikation med andra

6 ~ sexuellt och skapande framförallt

7 ~ tillsammans med andra offantligt mycket

8 ~ en evig fråga

9 ~ tillsammans med andra offantligt mycket

C~kupa / ~krav / ~knivsegg / ~klan / ~kast / ~kartell / ~kalender
Ange hur Du uppfattar Din närmsta omgivning
0 ~ inte alls ~ vet inte
1 ~ som många mot mig

2 ~ några som är mot mig

3 ~ trevligt om de inte är för nära

4 ~ som en anonym massa är de väl okej

5 ~ kommunikativa kan vara intressanta

6 ~ skapande, sexuella processer styr vilka jag vistas bland

7 ~ många människor är trevligare än få

8 ~ en evig fråga som min omgivning kan ta ställning till

9 ~ jag är ett med min omgivning

D~kupa / ~krav / ~knivsegg / ~klan / ~kast / ~kartell / ~kalender
Ange hur Du uppfattas av Din närmsta omgivning
0 ~ inte alls ~ vet inte
1 ~ som en ensam enkel ensidig

2 ~ någon man gärna är två med men inte fler

3 ~ någon som det är trevligt att träffa

4 ~ som samhällstillvänd

5 ~ kommunikativ med många

6 ~ sexuellt givande / intressant

7 ~ ibland många människor trevlig

8 ~ en evig fråga

9 ~ omgivningen är jag en del av

E~kupa / ~krav / ~knivsegg / ~klan / ~kast / ~kartell / ~kalender
Ange hur mycket döden värderas av Dig
0 ~ inte alls ~ vet inte
1 ~ jag är rädd, men trivs inte i livet heller

2 ~ det an ju inte vara värre än här

3 ~ det blir nog bra

4 ~ vi ska alla den vägen vandra

5 ~ intresserad av jälva övergången

6 ~ hoppas på mycket sex där med

7 ~ jag lever kvar via iNTERNET

8 ~ en fråga för evigheten

9 ~ paradiset har jag redan genomlevt

F~kupa / ~krav / ~knivsegg / ~klan / ~kast / ~kartell / ~kalender
Ange universums betydelse för Dig
0 ~ inte alls ~ vet inte
1 ~ jag är ju bara en liten del

2 ~ jag tror att det finns två universa

3 ~ trevligt att det finns

4 ~ farligt men härligt

5 ~ kommunikation mellan universa möjlig

6 ~ skapandet av nya universa

7 ~ möjligt att komma till andra världar

8 ~ en evig fråga

9 ~ ett med universum

G~kupa / ~krav / ~knivsegg / ~klan / ~kast / ~kartell / ~kalender
Ange evighetens mening för Dig
0 ~ ingen alls ~ vet inte
1 ~ det är för Långt

2 ~ jag vill inte vara säker

3 ~ intressant

4 ~ givande

5 ~ sammanbindning av smått blir till evigheter

6 ~ att kunna skapa [i] evigheter är viktigt

7 ~ evigheten är den som finns genom iNTERNET

8 ~ en evig fråga

9 ~ jag kommer att gå vidare

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [1996~2024] *Martin Thörnquist