B U T i K - oggi come ogg

Tåg-operan skapad av Sten-Ove Persson visades på Statens Järnvägars tåg mellan
Stockholm, Göteborg och Malmö år 1996. installationen var en integrerad del med
librettot beskrivande en pågående resa, och att finna närvaron i nuet. Det fanns 3 delar:

En var autenstisk och två imaginära, som drömamr från andra landskap och andra
tider precis som på stationerna där määnniskor möts och skiljs åt, anländer och
avreser. Operans vision var åsom att vara inuti en stuga med tiden föränderlig
från en plats till en annan, såsom musiken och visorna på denna skiva.
Det var precis som min första resa genom konstens landskap.

Se CD:ns spår Läs omt VOLT