Nu
med
utökad
hemsida...
Läs mer ~>

-Ett nätverk av olika artisters
produktion av samtida konst.

Visuella, konceptuella, musikaliska
experiment och installationer
med bas i Malmö.

Kontakter / utbyte med
Amsterdam, Berlin,
Genève,
London, Paris, Sydafrika, Ungern,
USA samt övriga Sverige...

Allt material är skyddat av internationella upphovsrättsliga Lagar. All användning av konstverk /
produkter på internet eller annorstädes måste godkännas av konstnärerna på
SOS © 2005~2006.