Foto: Johanna Deák Martin; Horskap*

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото-рый
HOR- och KATTMiNNESBETA

VAR
Where Wo dove
DOKAD hvor HOL kor где
MT Media < Martin < Horskap.html

NÄR When Wann quando Quand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда Exempel; Festens år 2002 [från 12 februari 2002] Spisens [från 18 februari 2007]
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour UAKTUALNiONO tidssvarende MODERN oppdatert современный 30.05.2023

VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто Martins Minnesbeta Med Middagsklubben i åtanke. GÅ VIDARE TiLL ÅH... Martins Middagsklubb

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой FRiTT OCH FRiSPRÅKiGT EFTER DET KiNESiSKA ÅRETS CYKEL.

URSPRUNGSÅR ANNO NYÅR Tre sekler med ord under ett sekel genom Martins ADB: Almanacka Dagbok Blogg; 19742074
Råttans Rådets 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020 2032 2044 2056 2068 2080 2092 2104 2116 2128 2140 2152 2164 2176 2188
Oxens Åskans 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021 2033 2045 2057 2069 2081 2093 2105 2117 2129 2141 2153 2165 2177 2189
Tigerns Tiggandets 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022 2034 2046 2058 2070 2082 2094 2106 2118 2130 2142 2154 2166 2178 2190
Kaninens Harems 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023 2035 2047 2059 2071 2083 2095 2107 2119 2131 2143 2155 2167 2179 2191
Drakens Nakens 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2024 2036 2048 2060 2072 2084 2096 2108 2120 2132 2144 2156 2168 2180 2192
Ormens Orens 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025 2037 2049 2061 2073 2085 2097 2109 2121 2133 2145 2157 2169 2181 2193
Hästens Festens 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026 2038 2050 2062 2074 2086 2098 2110 2122 2134 2146 2158 2170 2182 2194
Getens JÄTTENS 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027 2039 2051 2063 2075 2087 2099 2111 2123 2135 2147 2159 2171 2183 2195
Apans Älvans / ärans 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028 2040 2052 2064 2076 2088 2100 2112 2124 2136 2148 2160 2172 2184 2196
Tuppens Typens 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 2029 2041 2053 2065 2077 2089 2101 2113 2125 2137 2149 2161 2173 2185 2197
Hundens Honans 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030 2042 2054 2066 2078 2090 2102 2114 2126 2138 2150 2162 2174 2186 2198
Grisens Spisens 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 2031 2043 2055 2067 2079 2091 2103 2115 2127 2139 2151 2163 2175 2187 2199


Kopieringsrätt 22 februari 1997 Martin Thörnquist, FETiSH fotograferad på den skånska slätten.
Liksom MT:s övriga foton är detta inget montage utan en äkta bild av verkligheten

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19742074] *Martin