MTMEDiAAesthetic PRESENTERAR Presents Präsentiert presente

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото~рый MT KonstTeori

VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где MTmedia.SE < 3 ~ Aesthetic < 3teori.html

NÄR When Wann UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert 10.03.2021

VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто Martin Thörnquist...

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой
MT MEDiERAD MT MediaTed SKRiV i GÄSTBOK ViA FORMULÄR
SEXUALSPRÅKLiG MODELL... Sexual Language Model...

FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT til kva почему
ESTETiK Aesthetic Ästhetik estetica Esthétique ESTEYKA Æstetisk ESZTÉTiKA estetisk эстетика Esteettinen Estética Αισθητική

PROSTiTUTiON
~Att sälja sig själv och sin själs Livstid i form och idé

~

KÄRLEK / Love [Se även MT Aesthetic ~ KÄRLEK]
~Att språka, bråka, måla och älska med varandra
eller hata tillsammans [gemensamt riktad tanke och gärning]
~Att utnyttja bådas syften i en egoistisk [utnyttjandets] symbios

~

ONANi OCH MASTURBATiON
~Att måla, skapa och påverka sig själv.
~inneslutning och uteslutning, stark och obefogad egocentrism

~

NARCiSSiSM [jfr. onani och masturbation]
Beundran av och intresse för egna dags~ / natt~
verket, egocentrism, att ständigt återvända
till sig själv; alltså in absurdum


~

EXHiBiTiON OCH BLOTTARE
~Att ställa ut och synas i mängden.
~Att utsidan är viktigast först, före insidan

~

VOYEURiSM [PB]
~Seende och betraktande blygt tittande på konst / galleri /

~

HALLiCK / SUTENÖR [NW]
~Glupsk mescenat jämför egoistisk
[utnyttjandets] symbios

~

SE ÄVEN KONSTBEGREPPET MED UPPSATSEN 'Några typer av konstteorier".
SKRiV OCH TEORETiSERA.

See also Art Topic with the report 'Some Types of Art Theory".

Write MT and Make Theories.

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [1996~2021] *Martin Thörnquist