MTMEDiAAesthetic PRESENTERAR Presents Präsentiert presente

VAD What Was MT Färg; På iNTERNET kan ett ganska stort antal färger urskiljas...

VAR Where Wo MTmedia.SE < 3 ~ Aesthetic < 3farg.html
HÄN~ViSNiNG / OM~DiRiGERiNG
Re~direct Nach~senden / Um~adressieren riorienti ~> 3farger.html MT Aesthetic ~ Webbfärger

NÄR When Wann UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert 31.05.2023

VEM Who Wer MARTiN THöRNQUiST...

HUR How Wie MT MEDiERAD MT MediaTed SKRiV i GÄSTBOK ViA FORMULÄR

FöR VAD
What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT til kva почему
ESTETiK Aesthetic Ästhetik estetica Esthétique ESTEYKA Æstetisk ESZTÉTiKA estetisk эстетика Esteettinen Estética Αισθητική

För att särskilja de olika färgerna och förstå dess underliggande syften och kanske dolda budskap görs här en generell uppdelning.
Framställningen avser i första rummet bakgrundsfärger.

SE GÄRNA: Angelfire FärgKoder ~ EncyColorPedia ~ Färgnamn [PDF] ~ Knorring; PigmentLexikon ~ Linema BlomsterSpråk ~ Linema KlädSpråk. WiKiPEDiA: Additiv färgblandning ~ Färger ~ Färglära ~
Färgord ~
Färgrymd ~ Färgsystem ~ HTML~färger ~ Konstnärsfärger ~ Primärfärg ~ Sekundärfärg ~ Subtraktiv_färgblandning ~ Tertiärfärg ~ Webbsäkra färger. WiKTiONARY: Färger ~ Svenska Färger.
MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [1996~2023] *Martin Thörnquist