MTMediaPRESENTERAR

VAD: Arbetsbetyg

VAR: Malmö stad, Utvärderingsgruppen
MTmedia.SE
< 2.Martin Thörnquist* < SVENSKA < arbetsbetyg.html

NÄR: 15 oktober 2002 – 31 januari 2004
UPPDATERAD; 16.07.2024

VEM: Martin Thörnquist 1974 05 16

HUR:
Härmed intygas att Martin Thörnquist, 1974 05 16, varit vår medarbetare
på Utvärderingsgruppen under perioden 15 oktober 2002 till 31 januari 2004.

Martin har deltagit i arbetet med att utvärdera en del av Malmö stads
arbetsmarknadspolitiska program. Hans arbetsuppgifter har omfattat
insamling och bearbetning av intervjumaterial samt rapportskrivning.
En stor del av arbetet har omfattat kvalitetsgranskning under den sista
del i arbetsprocessen som omfattat korrekturläsning, layout, tryckning
och distribution av rapporter.

Martin har genomfört sina arbetsuppgifter på ett engagerat, ansvarsfullt,
noggrant och effektivt sätt. På Utvärderingsgruppen har vi lärt känna
honom som en mycket trevlig och positiv medarbetare och vi önskar
honom all lycka i framtiden.

Malmö 2004–02–25

Johnny Funch, sektionschef


Utvärderingsgruppen, Arbetsmarknadsavdelningen Utbildningsförvaltningen, Malmö stad
BESöK [–2004]: Framtidshuset, Agnesfridsvägen 184. POST [–2004]: Box 9142, SE–200 39 Malmö, Sweden
BESöK [2004–]:
Utbildningsförvaltningen Ledebursgatan 5. POST [2004–]: Box 17195, SE200 10 Malmö
Telefon: +46 [0]40–31 26 15 / 16 Mobil: +46 [0]709 26 52 59 Fax: +46 [0]40–31 26 14 BankGiro 5900–3251
PostGiro 246015–2 OrganisationsNummer 212000–1124
malmo.se utvarderingsgruppen @ malmo.se

MT MEDiANAViGATOR  0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962011] *Martin