MTMediaPRESENTERAR

VAD: Anställningsintyg; Dimintell AB

VAR: Malmö, Sallerupsvägen 138, Box 16 500, SE-200 25  Malmö
MTmedia.SE
< 2. Martin Thörnquist* < SVENSKA < sidan2anstintyg.html

NÄR: 19 maj–31 december 2008
UPPDATERAD; 21.05.2019

VEM: Martin Thörnquist, 1974 05 16, började en så kallad nystartsanställning
hos oss den 19 maj 2008. Det var en provanställning och den upphörde den
31 december 2008 på grund av förändringar av bolagets inriktning som
bolagets ägare beslutat om.

HUR: Martin har arbetat med marknadsuppgifter som till exempel bolagets
hemsida, dimintell.se, kundregister, broschyrer, mässor med mera.
Han har också skött information om bolagets produkt Domintell som är
ett så kallat Smart Hem-system för villor.


Dimintell AB


Claes Hasselström

Dimintell AB
Box 16 500
SE-200 25 Malmö

Telefon 040-38 57 22
Fax 040-38 57 52
info@dimintell.se
order@dimintell.se
BG 5725-9608
PG 234039-6
Orgnr: 556653-65375
iBAN: SE77500000000056401011564
BiC: ESSESESS
Bolagets säte: Malmö


MT MEDiANAViGATOR  0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962019] *Martin